Završno kolo 2.Hrvatske lige zračna puška 10 m odžano je u Osijeku 10.02.2024.god. Nakon 5 kola članice SD Dragovoljac osvojile su 4 mjesto.
Klub su predstavljale Dea Duper, Lidija Vukelić, Iva Džakula i Ana Grizelj.